Kullerup-Refsvindinge Jagtforening

Kullerup-Refsvindinge Jagtforening
Kullerup-Refsvindinge Jagtforening 2021-05-29T08:43:06+00:00

Så er der igen mulighed for at afholde arrangementer, og bestyrelsen har derfor nu valgt at afholde generalforsamling og flugtskydning.

Da der ikke er sket meget siden sidste generalforsamling, så har bestyrelsen endvidere besluttet, at afholde både Generalforsamling og Flugtskydning samme dag, som det fremgår af nedenstående og af den medsendte invitation til Flugtskydning.

Generalforsamling

Der indkaldes herved til generalforsamling lørdag d. 26. juni 2021 kl. 9.30 på engen ved Liselund.

Dagsorden ifølge vedtægterne.


På valg til bestyrelsen
:

  • Henrik Christiansen – modtager genvalg
  • Steen Knudsen – modtager genvalg
  • Emil Bergholdt-Damgaard – modtager genvalg


På valg som suppleant
:

  • Lars Kruse


På valg som revisor
:

  • Kurt Jensen


Husk

At medbringe alle slags trofæer, danske og udenlandske fra jagtsæsonen 2020 til en lille udstilling.

Der vil blive stemt om de bedste danske bukke- og dåhjorteopsatser nedlagt i jagtsæsonen 2020.

 

Flugtskydning 2021

Se medsendte invitation.

 

Tilmelding

Både af hensyn til regler angående COVID 19 og de praktiske ting, så skal der ske tilmelding til Steen Knudsen på 4074 4558 senest d. 18. juni 2021.

Hvis man kun ønsker at deltage i generalforsamlingen eller flugtskydningen, så er man naturligvis velkommen til det.

 

Vi håber naturligvis, at rigtig mange igen vil bakke op om vores arrangementer!

Vel mødt!